ภาพงานกิจกรรม

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”


วันที่เผยแพร่ 2019-01-16 11:03:44 น.

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมชมงาน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” นำโดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งชุดไทยย้อนยุค ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
          “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุข ความรื่นเริงให้แก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาว “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

          งานฤดูหนาวจัดขึ้นครั้งแรกในราชอาณาจักรไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๔๔๓ เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร มีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวมทั้งข้าราชการ บริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วยพระบรมราชวิเทโศบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ ผ่านการจัดงานออกร้าน ทั้งได้ร่วมทำบุญและได้ความสุขอิ่มเอมใจทั่วกัน ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาว เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่าง ๆ ที่สนามสโมสรเสือป่า พระราชวังดุสิต บางปีย้ายไปจัดยังสถานที่อื่นๆ

          การจัดงาน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” นี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่างๆ  ภายในงาน ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และความฉ่ำเย็นแห่งสายน้ำ แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

          “บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต” ประกอบด้วยนิทรรศการประวัติศาสตร์ ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ มาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ที่มาของลำน้ำคูคลองสายต่างๆ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแห่งสายน้ำ เช่น ขบวนเรือพระราชพิธี งานประดิษฐ์ไทยและอาหารชาววัง เป็นต้น 

          “บริเวณสนามเสือป่า” จำหน่ายสินค้าจากร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ ตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเดินชิมริมทาง เป็นต้น

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×