ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


วันที่เผยแพร่ 2015-08-07 18:28:02 น.

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชการ ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุม 301/3 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×