ภาพงานกิจกรรม

“กิจกรรมเพื่อสังคมเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานและค่ายเยาวชนลดโลกร้อน” มอบแสงสว่าง ให้ความรู้ลดโลกร้อนแก่โรงเรียนขาดแคลนจังหวัดกาญจนบุรี


วันที่เผยแพร่ 2019-09-06 16:21:55 น.

          กาญจนบุรี : เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กว่า ๗๐ คน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคีร่วมจัด “กิจกรรมเพื่อสังคมเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานและจัดค่ายเยาวชนลดโลก” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คุณพิมพรรณ ชุ่มเพ็งพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (เฉพาะด้านความปลอดภัย) สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจร คุณยงยุทธ ศรีชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม ๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลตรีณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก น.ส.วิไลพร นาควิจิตร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ TNN 2 ร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชนลดโลกร้อนและร่วมมอบชุดอุปกรณ์หลอดไฟประหยัดพลังงาน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน และดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเยาวชนลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดถ้ำองจุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

          สืบเนื่องจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ร่วมกับภาคี อันได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก จัดงาน“วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการนอร์ธ ปาร์ค รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานได้นำมาจัด “กิจกรรมเพื่อสังคมเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานและจัดค่ายเยาวชนลดโลกร้อน” ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี

          ทางเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีร่วมจัดงานวิ่งลดโลกร้อน ได้ช่วยคัดสรรโรงเรียน โดยร่วมประชุมสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียน รวม ๒๑ โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยใช้เกณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีจำนวนนักเรียน ไม่เกิน ๑๒๐ คน ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพเก่าชำรุด และไม่ได้เป็นอุปกรณ์ประหยัดไฟ ที่ประชุมได้คัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนวัดถ้ำองจุ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ และโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น หลังจากนั้น ทาง กฟผ. ได้จัดส่งช่างมาเดินระบบไฟฟ้าใหม่และเปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน พร้อมกันนั้น ได้ร่วมกันจัดค่ายเยาวชนลดโลกร้อนให้แก่เด็กนักเรียนประมาณ ๒๓๐ คน มุ่งเน้นให้ความรู้พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลิน ด้านการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนและโรงเรียนทั้งสามโรงเรียน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×