ภาพงานกิจกรรม

GEC จับมือ อบก. เผยแพร่ข้อมูลการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากรัฐบาลญี่ปุ่น


วันที่เผยแพร่ 2019-09-30 15:58:33 น.

      กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมงานสัมมนา “The Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Thailand - Accelerating Promotion of Environmental Infrastructure through JCM” ซึ่งจัดโดย Global Environment Centre Foundation (GEC) ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมี ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องบอลรูมบีและซี โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

     ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) จากรัฐบาลญี่ปุ่น การขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank)  รวมทั้งตัวอย่างกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้กลไกเครดิตร่วม เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ขนาด ๓๐ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของท่าเรือกรุงเทพ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเตาเผาขยะในเมืองย่างกุ้ง การรวบรวมและทำลายสารฟลูออโรคาร์บอนโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ การนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการโดยบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมการจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบ JCM หรือหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×