ภาพงานกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้าราชการในสังกัดลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


วันที่เผยแพร่ 2015-09-24 00:15:36 น.

วันที่ 18 กันยายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงฯ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หัวหน้าส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามถวายพระพรด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×