ภาพงานกิจกรรม

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน อบก.


วันที่เผยแพร่ 2015-09-24 00:35:26 น.

วันที่ 10 กันยายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบก. ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมนิทรรศการและผลการดำเนินงานขององค์การฯ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ให้แนวทางและให้ขวัญกำลังใจองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้แนวทาง “ทำให้รู้ ทำให้เข้าใจ และร่วมกันลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ให้ได้ 24 ล้านต้น ภายใน 5 ปี”  และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในประเทศตระหนักและเกิดกระแสนิยมการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วน อย่างจริงจัง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ โดยในการดำเนินงานให้เริ่มต้นตั้งแต่บุคลากรภายในหน่วยงานก่อนแล้วขยายไปสู่หน่วยงานและสังคมภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 24 ล้านตัน ภายใน 5 ปี 
  2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
  3. ให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบไร่รอยต่อ โดยให้ อบก. เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านวิชาการ

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×