ภาพงานกิจกรรม

อบก. จับมือ กรุงเทพมหานคร ธนาคารโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ


วันที่เผยแพร่ 2015-01-20 17:56:09 น.

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×