ภาพงานกิจกรรม

ทส. รณรงค์ใช้พาหนะพลังงานสะอาด ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


วันที่เผยแพร่ 2015-10-08 14:54:44 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมรณรงค์การลดมลพิษทางอากาศและเสียงด้วยการใช้พาหนะพลังงานสะอาด โดยขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงสถานีอารีย์ จากนั้นได้ขึ้นรถตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้าไปยังกระทรวงทรัพยากรฯ ในซอยพหลโยธิน 7 เพื่อเปิดงาน “รณรงค์ใช้รถตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้า ไร้มลพิษ” โดยมีนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้กล่าวรายงาน

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ภารกิจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติมีภารกิจหลักอยู่ 2 เรื่อง ประการที่หนึ่ง คือ เพิ่มพื้นที่ป่า ประการที่สอง คือ ลดมลพิษ เล็งเห็นว่ารถไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีในอนาคต เพราะรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันใช้อยู่ในการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม แต่การนำมาใช้วิ่งบนท้องถนนกลับยังไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากยังติดข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น สถานที่เติมไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า และความเร็วยังน้อยกว่ารถทั่วไป แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้จุดประกายในการรณรงค์ใช้รถไฟฟ้า ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนารูปแบบไปจนถึงจุดที่ใครไม่ใช้เสียโอกาส เมื่อรถไฟฟ้าสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนได้ เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนในการใช้ยานพาหนะไร้มลพิษเหล่านี

รถตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการรณรงค์ครั้งนี้เป็นของบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอร์ยี เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด  ใช้ชื่อรุ่นว่า “อรุณสวัสดิ์” สามารถวิ่งได้ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้า เมื่อชาร์จไฟหนึ่งครั้งสามารถวิ่งไปได้กว่า 100 กิโลเมตร เสียงเงียบ ไม่ดังเหมือนกับรถตุ๊กตุ๊กทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้แก๊ส LPG จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 84 gCO2/km ขณะที่รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 44 gCO2/km รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 40 gCO2/km จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้ยานพาหนะที่ช่วยลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×