ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ กรมป่าไม้


วันที่เผยแพร่ 2015-10-30 18:01:30 น.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 กรมป่าไม้ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลาและถวายความเคารพ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่อยู่บริเวณข้างเคียงกรมป่าไม้เข้าร่วมในพิธีวาง พวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างใหญ่หลวง

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×