ภาพงานกิจกรรม

การประชุม “Low Carbon Asia Research Network (LoCARNet) 4th Annual Meeting International Conference of Low Carbon Asia Positive Action from Asia – Towards COP21 and Beyond”


วันที่เผยแพร่ 2015-10-30 18:09:28 น.

เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาม 2558 ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “Low Carbon Asia Research Network (LoCARNet) 4th Annual Meeting, International Conference of Low Carbon Asia Positive Action from Asia – Towards COP21 and Beyond” จัดโดย Institute for Global Environmental Strategies, IGES ประเทศญี่ปุ่น ณ. เมืองยะโฮร์บาห์รู มาเลเซีย

โดย ผู้แทน ศูนย์ CITC ได้นำเสนอผลงานและแผนการดำเนินงานของ CITC เพื่อมุ่งสู่การเป็น ศูนย์ฝึกอบรมเชิงเทคนิคครบวงจร ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งขณะนี้ CITC ได้พัฒนาหลักสูตรและทำการอบรมเรื่องการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน และจะเริ่มทำการอบรมให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหลากหลายองค์กรชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ และหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานดังกล่าว

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×