ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมถวายราชสดุดี วางพานพุ่ม ๖๐ ปี 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง'


วันที่เผยแพร่ 2015-11-18 17:32:49 น.

  1. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นางสุภาภัค ธนาสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×