ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ


วันที่เผยแพร่ 2015-12-15 11:28:18 น.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ณ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา โดยมี ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ CITC ให้เกียรติบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ CITC โครงการ LESS ของ อบก.  รวมถึงมีการประเมินความต้องการการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Management for Sustainable (CCSD) โดยมี ผู้แทนจากเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลสบบง เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลเชียงม่วน เทศบาลตำบลดอกคำใต้ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อบต. ภูซาง อบต.ทุ่งกล้วย และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว

นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลเวียง ได้พาคณะเจ้าหน้าที่ อบก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมศึกษาดูงานในเรื่องการพัฒนาด้านสังคมคาร์บอนต่ำของเทศบาลตำบลเวียงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน อาทิ งานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเวียง และโรงฆ่าสัตว์ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ณ ชุมชนบ้านปี้ ศูนย์การเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และ ป่าชุมชนบ้านปี้ รวมถึงได้ร่วมไถ่ชีวิตกระบือจำนวน 1 ตัว เพื่อมอบให้เทศบาลห้วยข้าวก่ำนำไปเลี้ยงโดยตั้งชื่อว่า “บุญหลาย คาร์บอนต่ำ” ซึ่งทางศูนย์ CITC ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบการไถ่ชีวิตกระบือในครั้งนี้อีกด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×