สื่อมัลติมีเดีย / กิจกรรม อบก.
จำนวนทั้งหมด 26 รายการ | ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า
 • อบก. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 • ความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM)

 • ศูนย์ CITC จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ : LCRS

 • อบก.จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก : LESS

 • ศูนย์ CITC จัดสัมมนา Regional Workshop For Capacity Development On Low Carbon And Resilient Society In Southeast Asian Countries

 • อบก. ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย "โครงการ 88 ฝายถวายในหลวง 88 พรรษา ทำดีเพื่อพ่อ" ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา

 • อบก. จัดกิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ "วัดคาร์บอนต่ำ Low Carbon Temple" ณ วัดหนองจระเข้ จ.ระยอง

 • LCRS The Series EP.3 คุณวันดี กุญชรยาคง Solar Farm

 • Low Carbon Society (LCS) The Series EP.2 KYOTO Low Carbon

 • ศูนย์ CITC จัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • งานมอบรางวัลโครงการประกวด TGO Animation Infographic Contest สุขกว่าและดีกว่าในสังคมคาร์บอนต่ำ

 • CITC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


×