ปฏิทินกิจกรรม

งานสัมมนาเชิงวิชาการ Side Event หัวข้อ "Climate Change: Taking Challenges and Turning into Opportunities through Regional Collaboration"

งานสัมมนาเชิงวิชาการ Side Event หัวข้อ "Climate Change: Taking Challenges and Turning into Opportunities through Regional Collaboration"

ศูนย์วิชาการนานาฃาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Side Event หัวข้อ "Climate Change: Taking Challenges and Turning into Opportunities through Regional Collaboration" ในการจัดงาน  Sustainble Energy & Technology Asia 2017: SETA 2017

วันที่:  วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
สถานที่: ห้อง MR220 ศุนย์การประฃุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการอบรม: การจัดสัมมนาวิชาการ
ภาษาที่ใช้: บรรยายภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ​
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบกำหนดการอีกครั้งที่ www.citc.in.th ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนและยืนยันการเข้าร่วมอบรมก่อน

*** Free - ไม่มีค่าใช้จ่าย


×