ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

เทสโก้ โลตัส ร่วมปกป้องทะเลไทย จับมือ กลุ่มพิทักษ์พีพี หน่วยงานท้องถิ่น รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างสังคม “ปันเป๋า” บนเกาะ-ทั่วประเทศ หวังลดปัญหาขยะอันตรายคร่าชีวิตสัตว์น้ำนับไม่ถ้วน

เทสโก้ โลตัส เดินหน้ารณรงค์เข้มลดใช้ถุงพลาสติก ล่าสุดบุก "พีพี" จับมือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มพิทักษ์พีพี หน่วยงานท้องถิ่น ประสานพลังกู้วิกฤติขยะทะเล สร้างสังคม "ปันเป๋า" ปลูกจิตสำนึกลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัสยังคงมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งทำให้พบว่าลูกค้าทั่วประเทศที่หันมาเห็นความสำคัญของการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังมากขึ้น จนสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ราว100 ล้านใบแล้ว

"ในปีนี้เทสโก้ โลตัส ยังคงสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใช้ใส่สินค้าในทุกสาขา ด้วยการรณรงค์อย่างจริงจังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ดังเช่นที่เกาะพีพีที่ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มพิทักษ์พีพี ฯลฯ ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายอิสระอย่างกรีนพีซ ประเทศไทย มาร่วมพูดคุยถึงวิฤติการใช้ถุงพลาสติกที่กำลังส่อเค้ารุนแรง ซึ่งเทสโก้ โลตัส ได้นำถุงผ้าจากโครงการ ปันเป๋า จำนวน 1,000 ใบ สร้างสังคมยืมคืนมุ่งปลูกฝังพฤติกรรมลดใช้ถุงอย่างจริงจัง"

โครงการปันเป๋า เป็นหนึ่งในการต่อยอดของโครงการภูมิใจ ไม่ใช้ถุง ที่เทสโก้ โลตัส รณรงค์ให้ลูกค้าประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน โดยที่ผ่านมาพบว่า ลูกค้าหลายคนมีความตั้งใจที่จะไม่รับถุงพลาสติก แต่บางครั้งลืมนำถุงผ้าติดตัวมาด้วย จึงทำให้จำใจต้องรับถุงพลาสติกเพื่อความสะดวก จึงได้ริเริ่มโครงการปันเป๋าขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ลืมนำถุงผ้ามาใส่ของ โดยใช้เป็นระบบ ยืม-คืน ขอให้ผู้ยืมนำถุงกลับมาคืนเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าท่านอื่นๆ ต่อไป ทำให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน และรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เกาะพีพี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของไทยและมีชื่อเสียงระดับโลก โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีเพิ่มขึ้นทุกปี (ปี 2558 จำนวน 1,260,000 คน ปี 2559 เพิ่มจำนวนเป็น 1,739,571 คน และในปี 2560 ยอดสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ มีนักท่องเที่ยวแล้ว 682,839 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากว่า 2 หมื่นคน)

ขณะที่จำนวนประชากรมี 1,649 คน 215 ครัวเรือน ประชากรแฝงราว 3,000 คน โรงแรมจำนวน 79 แห่ง สถานประกอบการทัวร์ 15 แห่ง,ร้านอาหาร/ภัตตาคาร 46 แห่ง,ร้านดำน้ำ 6 แห่ง ,ร้านนวด 22 แห่ง,ธนาคาร 3 แห่ง,ตลาดสด 1 แห่ง,พลาซ่า 1 แห่ง ,มินิมาร์ท 12 แห่ง,โรงไฟฟ้า 1 แห่ง ,โรงพยาบาล/คลินิก 4 แห่ง

ส่งผลให้การจัดการด้านมลพิษไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะปัญหาขยะและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ทำให้ปริมาณขยะในทะเลเพิ่มจำนวนขึ้น

"ภาครัฐให้ความสนใจกับปัญหาขยะจากถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเปิดประชาพิจารณ์ 3 จังหวัดชายฝั่ง ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และมองหามาตรการที่เหมาะสมในการลดการใช้ถุงพลาสติก เทสโก้ โลตัส เองก็ดำเนินนโยบายอย่างเข้มข้นขึ้นและสอดคล้องไปกับรัฐบาลเช่นกัน ยิ่งได้เห็นโลกโชเชียลแชร์ภาพแพขยะขนาดใหญ่ที่พบในบริเวณอ่าวไทยด้วยแล้ว ยิ่งเป็นห่วงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำและท้องทะเลอันสวยงามของไทย"

ข้อมูลจากกรีนพีซ พบว่า ทุกปีมนุษย์ผลิตพลาสติกใช้มากถึง 300 ล้านตัน เท่ากับน้ำหนักช้าง 55 ล้านตัว และจะมีพลาสติกประมาณ 10 ล้านตันเล็ดลอดเข้าไปอยู่ในท้องทะเลและมหาสมุทรทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยเอง ฐานข้อมูลขยะทะเลเมื่อปี 2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีปริมาณขยะมากถึง 10 ล้านตัน และมีขยะมากถึง 5 ล้านตันที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จนมีโอกาสถูกพัดพาลงทะเล กลายเป็นขยะทะเล ซึ่งแต่ละปีจะมีขยะพลาสติกลงทะเลมากถึง 5 หมื่นตัน หรือ 750 ล้านชิ้น จำนวนนี้เป็นถุงพลาสติกมากที่สุดถึง 13 % จึงไม่น่าแปลกใจที่ผ่านมา โลกโชเชียลจะแชร์ภาพแพขยะขนาดใหญ่ที่พบในบริเวณอ่าวไทยและแสดงความเป็นห่วงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำและท้องทะเลอันสวยงามของไทย

นายชาคริต กล่าวอีกด้วยว่า เทสโก้ โลตัส ได้สร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าประชาชนให้หันมาเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์อย่างจริงจัง และมอบแต้ม 'กรีนพอยท์' 20 แต้ม ให้กับผู้ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก และเพิ่มพิเศษเป็น 150 แต้ม ในทุกวันพุธ นอกจากนี้ยังขยายโครงการปันเป๋า ให้ยืมกระเป๋าผ้าสำหรับผู้ที่ไม่มีถุงผ้ามาใส่ของ ในลักษณะยืน-คืน เพื่อให้เกิดเป็นสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเทสโก้ โลตัส 1,800 สาขาทั่วประเทศด้วย

"เทสโก้ โลตัส เชื่อว่า ถ้าประชาชนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้าต่างๆ เพียงคนละ 1 ใบต่อวัน ปริมาณขยะจากถุงพลาสติกก็จะลดได้หลายล้านใบ ซึ่งเป็นต้นทางของขยะที่จะไหลลงไปทำร้ายทะเลก็จะลดลง ซึ่งเทสโก้ โลตัส ยังคงมีโครงการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนับจากนี้ด้วย"


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: http://www.ryt9.com


×