ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศสืบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559

       1. ประกาศสืบราคาจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก

       2. ข้อเสนอโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก

       3. เอกสารสืบราคา การจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก


×