ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - ประกาศผลการสืบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

      - ประกาศชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: A Study to Propose the Legal Framework for Establishing the Emissions Trading Scheme in Thailand. (Ref. No. CS-5) (18 July, 2017)

      - Announcement of Request for Proposal (RFP) for CS-14 : Study on Pricing Mechanism for EPC’s surplus allowances and LCC-TVER credits, Development of EPC’s Sink Fund and Incentives for LCC Program. (16 June, 2017)

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction. Develop Local GHG Abatement Plans in 8 municipalities (Region 2) (Ref. No. CS-12) (30 May, 2017)

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction. Develop Local GHG Abatement Plans in 8 municipalities (Region 3). Develop GHG abatement plan guideline that include environmental and social management framework (ESMF) (Ref. No. CS-13) (18 May, 2017)

      - Announcement of Request for Proposal (RFP) for CS-5: Short-list of Consulting Firm (23 March, 2017)

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Assessment of the DF&Bs energy management system and updating SEC for 11 sectors (Ref. No. CS-8) (7 February, 2017)

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Energy data verification of selected DF&Bs. (Ref. No. CS-9) (7 February, 2017)

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction. Develop local GHG abatement plans in 8 municipalities (Region 1). (Ref. No. CS-11) (29 January, 2017)

      - ประกาศผลการสืบราคาจ้างพัฒนาระบบการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแบบออนไลน์ (CFO Reporting Platform) เพื่อขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทย ณ วันที่ 5 มกราคม 2560

      - ประกาศชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Development of MRV System for EPC Scheme. (Ref. No. CS-7) (December, 2016)


×