ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ญี่ปุ่นนำเยาวชนปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ที่ “เขาขยาย”

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น นำเยาวชนร่วมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น บน “เขาขยาย” ปลุกจิตสำนึกรักป่าไม้ หนุนเจตนารมณ์พลิกฟื้นเขาทะเลทรายให้เป็นเขาสวรรค์ ช่วยฟื้นฟูเขาแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (9 ส.ค.) คณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เขาขยาย จ.ชัยนาท นำโดย นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท พร้อมด้วย นางสมศรี ศรีวงษ์ญาติดี ดร.พิเชษฐ์ วันทอง ให้การต้อนรับกลุ่มผู้บริหาร และบุคลากรจากบริษัท Lawson ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่น จำนวน 29 คน กลุ่มกรีนโวลันเทีย (IGVT) ซึ่งเป็นนักศึกษาญี่ปุ่นและไทย จำนวน 50 คน กลุ่ม NALAPO หน่วยงานอนุรักษ์และปลูกป่าของญี่ปุ่น และ ERECON หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะฮอกกะนี มะตูม พยอม สัก ประดู่ และมะค่า โดยมีนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 46 จ.ชัยนาท รวมกับกลุ่มผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วย

พร้อมกันนี้ นายทัตสึยะ มุระเสะ ผู้บริหารกลุ่ม Lawson ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท แก่มูลนิธิรักษ์เขาขยาย จ.ชัยนาท ผ่าน นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ในฐานะรองประธานมูลนิธิรักษ์เขาขยายเพื่อ ใช้ในการดูแลต้นไม้ให้งอกงามเติบโตสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งเผยว่า เหตุที่เลือกมาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ที่เขาขยาย จ.ชัยนาท เพราะได้ทราบถึงความตั้งใจของกลุ่มคนรักเขาขยาย ว่า มีความตั้งใจจริงในการฟื้นฟูเขาทะเลทรายแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกจะได้รับการดูแลให้รอดชีวิตงอกงามให้ร่มเงาต่อโลก ซึ่งสอดคล้องต่ออุดมการณ์ของกลุ่ม Lawson ที่เน้นการดำเนินงานที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เริ่มในสมัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สมัยดำรงตำแหน่งเป็น ผวจ.ชัยนาท เมื่อปี 2557 เพื่อพลิกฟื้นคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ พืชพันธุ์ไม้ทั้งประจำถิ่น และพันธุ์ไม้นานาชาติ หลังเขาขยาย ถูกบุกรุกถางป่าจนโล่งเตียนเปรียบเหมือนเป็นเขาทะเลทรายมานาน มีการระดมกำลังทั้งงบประมาณภาครัฐ และเอกชนมาปลูกป่า และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประชุมกับภาคประชาคมจังหวัดชัยนาท ทุกภาคส่วน และมีมติก่อตั้ง “มูลนิธิรักษ์เขาขยายชัยนาท” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน จัดกิจกรรมในลักษณะประชารัฐ คือ ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชนทั่วไป ภาคเอกชนและนักธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการ ดูแลทำนุบำรุง และฟื้นฟูเขาขยายให้มีความยั่งยืน พลิกฟื้นกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด โดยโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาท ประมาณ 8.6 กิโลเมตร


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: http://www.manager.co.th


×