ทั่วไป

ภาพถ่ายพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2560

ภาพถ่ายพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร
"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2560

จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

    Download

        - ภาพงานแถลงข่าว

        - ภาพมอบโล่/เกียรติบัตร ช่วงที่ 1 โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        - ภาพมอบเกียรติบัตร ช่วงที่ 2 โดย ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


×