ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

      - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

      - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

      - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: A Study to propose the Legal and Institutional framework to support the readiness preparation for the Energy Performance Certificate (EPC) scheme in Thailand. (Ref. No. CS-6) (2 July, 2018)

      - ประกาศยกเลิกการประกาศผลการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) จำนวน 7 โครงการ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

      - ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 006) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

      - ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 004, 005 and 007) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

      - ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 001, 002 and 003) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Target setting for EPC Scheme. (Ref. No. CS-10) (January, 2018)

      - ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Study on Pricing Mechanism for EPC’s surplus allowances and LCC-TVER credits, Development of EPC’s Sink Fund and Incentives for LCC Program. (Ref. No. CS-14) (January, 2018)

      - Announcement of Request for Proposal (RFP) for CS-10 : Target Setting of Energy Performance Certificate (EPC) Scheme. (10 October, 2017)


×