ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

USAID ตั้งเป้า 5 ปี หนุนการลงทุนที่ชาญฉลาด หวังปกป้องผืนป่า-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน

USAID เปิดตัวโครงการใหม่ สนับสนุนการลงทุนชาญฉลาดทั่วอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจลดตัดไม้-ทำลายสิ่งแวดล้อม

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ประกาศเปิดตัวโครงการระดับภูมิภาคที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี เพื่อส่งเสริมการเงินและการลงทุนภาคเอกชนในด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจและลดการตัดไม้ทำลายป่า

ทั้งนี้ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย จะสนับสนุนทุนจำนวน 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการดำเนินโครงการ USAID Green Invest Asia เป็นระยะเวลา 5 ปี ให้แก่องค์กร Pact ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของสหรัฐอเมริกา

เจ็ฟฟรีย์ สเปนซ์ รองผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนนับเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการพัฒนาภูมิภาคเอเชียในระยะยาวให้ประสบความสำเร็จ โดยโครงการใหม่นี้จะนำธุรกิจต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน เพื่อช่วยปกป้องผืนป่าและสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ปัจจุบันการลงทุนด้านเกษตกรรมเชิงพาณิชย์ได้เป็นตัวผลักดันสำคัญ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียและเสื่อมโทรมของป่าไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ USAID Green Invest Asia จะทำงานเพื่อขจัดอุปสรรคในการลงทุนในธุรกิจที่สร้างสร้างกำไรแต่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ” เจ็ฟฟรีย์ ระบุ

สำหรับโครงการ USAID Green Invest Asia จะช่วยให้ธุรกิจและนักลงทุนได้ค้นหารูปแบบทางธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ และประเมินสภาวการณ์ทางการตลาดเพื่อช่วยพัฒนาการจัดการต้นทุนทางธรรมชาติในระดับภูมิภาค และโครงการนี้จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ในการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานที่มีต้นทางในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคได้

นอกจากนี้ USAID ยังได้ส่งเสริมโครงการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมร่วมกับพันธมิตรมากมายมาโดยตลอด ซึ่ง USAID ได้ช่วยเหลือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและเป็นการเติบโตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://greennews.agency


×