ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

เวทีเสวนา "วิกฤต 2 องศา วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม"

“บางจาก” จัดเสวนา“วิกฤต 2 องศา วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม” วอนทุกฝ่ายร่วมมือกันลดการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซต์และควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มองว่า จากสภาพภูมิอากาศจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และยังเชื่อมโยงไปถึงการดำรงชีวิตในสังคมของมนุษย์และที่ร้ายไปกว่านั้นยังส่งผลต่อภาคการเกษตร ฤดูกาลผิดปกติ การเพาะปลูกเสียหาย ผลผลิตลดลง มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ผลพวงส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์กระทำ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางอุตสาหกรรม และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คน ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูงจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

“ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน เป็นก๊าซที่มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ เพราะหากบรรยากาศโลกปราศจากก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศแล้ว จะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันร้อนจัดและหนาวจัดในเวลากลางคืน และการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความร้อนได้มากขึ้น" นายชัยวัฒน์ กล่าว

ผลที่ตามมา คือ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อากาศร้อนเพิ่มขึ้น คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้น เกิดภัยพิบัติเนื่องจากภูมิอากาศเพิ่มขึ้น รุนแรงขึ้น เช่น มีฝนตก พายุ น้ำท่วมอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ 23 ของโลก และเป็นลำดับ 2 ของอาเซียน

ทั้งนี้หากทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้น คาดว่ารัฐบาลไทยคงจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25% ได้ภายในปี 2573 ขณะที่เป้าหมายในระดับนานาชาติที่กำหนดเป้าหมายร่วมกันว่า จะรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส ภายในปี 2593 คงเป็นได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน มีนโยบายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กร ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากพลังงานฟอสซิลมาเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และโครงการนำน้ำในกระบวนการกลั่นกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดน้ำ เป็นต้น


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.dailynews.co.th


×