ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

กรมป่าไม้ ชู 'SPCG' ต้นแบบเอกชนหนุนโครงการป่าชุมชนลดโลกร้อน

กรมป่าไม้ ชู "เอสพีซีจี" ต้นแบบเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการป่าชุมชนลดโลกร้อน สนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ด้าน "ซีอีโอ SPCG" ปลื้มโครงการของบริษัทช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 200,000 ตันต่อปี ช่วยลดสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ (SPCG) กล่าวว่า บริษัท SPCG ได้ให้การสนับสนุนเงิน จำนวน 200,000 บาท โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จ.แพร่ และป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม ของกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยบริษัทเอสพีซีจีฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

"โครงการโซลาร์ฟาร์มของเอสพีซีจี 36 โครงการ ของบริษัท สามารถคำนวณคาร์บอนเครดิต หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 200,000 ตันต่อปี และการเติบโตของโซลาร์รูฟ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ให้ความสนใจมาก เพราะทางรัฐบาลให้การสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการลดค่าเสื่อมมากถึง 2 เท่าในปีที่ผ่านมา และ 1.5 เท่าในปีนี้" ดร.วันดี กล่าว

ด้าน นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวขอบคุณ SPCG เป็นต้นแบบของบริษัทเอกชนที่มานำร่องให้กับโครงการนี้ที่กรมป่าไม้จัดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก ซึ่งบริษัทเอสพีซีจีมีบทบาทสำคัญทำให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไป เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันลดโลกร้อน และในอนาคตได้มีแผนในการกระจายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนให้กว้างขวางขึ้นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประสานงานคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาช่วยในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ช่วยสร้างความร่วมมือ ระหว่าง "ผู้ให้" คือ องค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน กับ "ผู้รับ" คือ โครงการป่าชุมชนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ โดยจะเริ่มจากการสร้างโครงการนำร่องที่จังหวัดระยอง และนำเป็นต้นแบบให้กับโครงการป่าชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ (“SPCG”) มอบหมายให้นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ เป็นตัวแทนจาก SPCG เข้าร่วมพิธีสนับสนุนเงิน 200,000 บาท สำหรับโครงการ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จ.แพร่ และป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม จัดโดยกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้อง ประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×