ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

นร.ศรีสองรักษ์วิทยา คว้าที่ 2 ทำของที่ระลึก 'ผีตาโขน' จากวัสดุเหลือใช้

ยอดเยี่ยม ทีมนักเรียน ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม นำวัสดุเหลือ ใช้-เศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประดิษฐ์ “ผีตาโขน” ทำเป็นของที่ระลึก เอกลักษณ์ชาวอำเภอด่านซ้าย

น.ส.ชลลดา เชื้อบุญมี นักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ น.ส .มณีรัตน์ ไชยนอก และ น.ส.พิชชาวัส เชื้อบุญจันทร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ตาโขนช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากวัสดุเหลือใช้และเศษวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้มีความสวยงาน คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ และสามารถนำไปต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประจำอำเภอและจังหวัด อาทิ แจกัน กระปุกออมสิน และของตกแต่งบ้าน ด้วยกรรมวิธี เช่น การทำด้วยมือ การเพ้นท์ลาย การปั้น การแกะ พร้อมกับใส่ลวดลายของผีตาโขนอันเป็นประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวด่านซ้าย ที่มีประวัติและความเป็นมาอันยาวนานและมีแห่งเดียวในโลก เพื่อให้เป็นจุดเด่นของชิ้นงานและให้มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และยังเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาอีกด้วย

“ในอำเภอด่านซ้าย มักพบเจอปัญหาเรื่องขยะ มลภาวะทางอากาศและทางน้ำ เช่น การเผาไหม้พวกฟางข้าว หญ้าที่ตัด เผาใบข้าว ทำให้อากาศเป็นพิษและผักตบชวาเวลาน้ำท่วม ก่อให้เกิดปัญหาผักตบชวาอุดตันท่อ ทำให้น้ำขังเป็นเวลานาน เราเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ในชุมชนอำเภอด่านซ้าย จึงนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน ซึ่งได้นำผีตาโขนที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นำมาถ่ายทอดลงในชิ้นงาน ได้แก่ แจกันและกระปุกออมสินรูปผีตาโขน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำออกขายเป็นของที่ระลึก สร้างรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี”

น.ส.ชลลดา กล่าวต่อว่า เน้นเอาวัสดุเหลือใช้และเศษวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายมาผลิตเป็นสินค้า เช่น เศษกระดาษทุกชนิด ขี้เลื่อย ใบสับปะรด ฟางข้าว ผักตบ ใบข้าวโพด หญ้าแฝก เศษหญ้าแห้ง เศษใบไม้แห้ง เป็นต้น และยังได้คิดค้นสูตรผสมดินจากวัสดุที่เหลือในท้องถิ่นเป็นส่วนผสมหลัก จนได้ดินที่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าดินที่ใช้ปั้นทั่วไป ซึ่งจะต้องเข้าเตาเผา 2-3 วัน จึงจะแข็งตัวและใช้งานได้ แต่ดินที่คิดค้นขึ้นนั้น ทำงานได้ง่ายและไม่ต้องผ่านการเผา ทำให้ไม่เกิดมลพิษในอากาศ สามารถแห้งและแข็งตัวได้ประมาณ 1-2 วัน โดยการตากแดดหรือผึ่งลมให้แห้ง และยังมีความแข็งแรงและทนทานกว่าดินที่เผา ที่สำคัญช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลิตภัณฑ์ตาโขนลดโลกร้อนดังกล่าว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับเด็กนักเรียน และทุกคนในชุมชนอำเภอด่านซ้ายที่จะสามารถคิดค้นต่อยอดในการนำวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไป


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×