ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

โลกร้อนก่อเรื่องเดือดร้อนอาเพศขึ้น ปลาเหลือตัวเล็กลง

สถาบันวิจัยเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝรั่งเศส สำรวจพบว่า บรรดาฝูงปลาต่างๆ ตามแม่น้ำ ลำคลอง ตลอดจนทะเลในยุโรป พากันมีขนาดลำตัวเล็กแกร็นลงไปตามๆ กัน เนื่องจากแพ้กับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น

ผู้เรียบเรียงรายงานผลการสำรวจชี้แจงว่า ขนาดลำตัวนับเป็นลักษณะเฉพาะพื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวพันกับหน้าที่ทางชีววิทยาหลายอย่างด้วยกัน เฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพร่พันธุ์ปลาที่มีขนาดเล็กจะออกไข่ได้น้อย ทำให้อาหารของพวกที่กินมันเป็นอาหาร เช่น มนุษย์ ร่อยหรอลง ซึ่งจะส่งผลสะท้อนกับห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศอย่างสำคัญ

ความวิปริตแบบเดียวกันนี้ ก็เคยมีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่า เกิดขึ้นกับเหล่าฝูงแกะในสกอตแลนด์ ซึ่งรายงานการศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตว่า อาการแพ้กับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นอาจจะเป็นกับสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปก็ได้

การศึกษาวิจัยเมื่อก่อนหน้า เคยพบว่า บรรดาฝูงปลาพากันอพยพย้ายถิ่นและแหล่งวางไข่ หนีแถบที่น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นและซึ่งพิสูจน์เป็นที่แน่นอนแล้วว่า ปลาที่อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นมักจะมีขนาดเล็กลง


ที่มาของบทความและรูปภาพ ประกอบ: https://www.thairath.co.th


×