ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

คิดได้ ทำจริง! โรงแรมลดโลกร้อน นำวัสดุเหลือใช้รีไซเคิลโชว์ลูกค้า

ทึ่ง!! โรงแรมหรู กลางเมืองจันท์ ชูนโยบายรณรงค์ลดโลกร้อนแก้ปัญหาขยะ และวัสดุเหลือใช้ นำมารีไซเคิล โชว์เป็นแบบอย่างกับลูกค้า สร้างความประทับใจ และจุดขายการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสำคัญ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ตแอนด์สปอร์ตคลับ อ.เมือง จ.จันทบุรี น.ส. สี่รัก คุณประภากร กรรมการผู้จัดการโรงแรมฯ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ของโรงแรม ร่วมกันนำขยะ ถุงพลาสติก กระดาษ ขวดน้ำ หลอดกาแฟ และเศษวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นวัสดุสวยงาม เพื่อนำไปตกแต่งสถานที่ภายในโรงแรม หลังจากที่โรงแรมได้เข้าร่วมโครงการโรงแรมสีเขียวเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลโรงแรมสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (Green Hotel Gold) เป็นตัวอย่างของการรณรงค์ให้พนักงาน และผู้ใช้บริการ เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ แก้ปัญหาโลกร้อน

น.ส. สี่รัก คุณประภากร กรรมการผู้จัดการ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ตแอนด์สปอร์ตคลับ จ.จันทบุรี กล่าวว่า จากข้อมูลการเก็บสถิติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ใช้บริการที่มาพักโรงแรม จะนำขยะ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ กระดาษ และวัสดุต่างๆ ทิ้งไว้ในโรงแรมเฉลี่ยประมาณ 1.1 ถึง 1.5 กิโลกรัม/คน ถือเป็นเรื่องที่ตระหนัก ต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างออกจากระบบก่อนกำจัด โดยทางโรงแรมได้ให้ความสำคัญ และมีการให้ความรู้แก่พนักงานทุกแผนกในการคัดแยกขยะ

น.ส.สี่รัก กล่าวอีกว่า โดยในส่วนของขยะ เศษอาหาร และผักผลไม้ ที่เหลือจากรับประทานของลูกค้า จะมีการนำไปทำเป็นปุ๋ยผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนเศษวัสดุ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ที่ย่อยสลายยาก จะมีการคัดแยกก่อนนำไปรีไซเคิล และในช่วงเทศกาลสำคัญ ทางโรงแรมจะมีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ และวัสดุเหลือใช้ อย่างเช่น ช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ทำจนมาถึง พนักงานของโรงแรมทั้ง 9 แผนก ได้ร่วมกันประดิษฐ์สิ่งของจากถุงพลาสติก กระดาษ ขวดน้ำ และวัสดุเหลือใช้เป็นต้นคริสต์มาส และของที่ระลึกสวยงาม ก่อนนำไปตั้งตามจุดต่างๆ ของโรงแรม ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการเห็นคุณค่า สร้างกระแส ปลุกจิตสำนึกประชาชนให้ความสำคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งหลังจากเริ่มทำมาได้ไม่กี่วัน ต่างก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ทางโรงแรมยังขยายผลการรณรงค์ลดขยะ แก้ปัญหาโลกร้อนไปสู่ครอบครัวของพนักงาน และชุมชนข้างเคียง เพื่อหวังสร้างความรู้แก้ปัญหาขยะจากต้นเหตุ ที่ทุกคนสามารถให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกด้านของโรงแรม


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×