ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

‘รพ.ระยอง’ เลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ยาผู้ป่วย 1 เดือนลดขยะได้ 7 หมื่นชิ้น-ชาวบ้านสนับสนุน

“รพ.ระยอง” รักษ์โลก เลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย เพียง 1 เดือน ลดปริมาณขยะได้ถึง 7.5 หมื่นชิ้น ผอ.โรงพยาบาล เดินหน้านโยบาย Green and Clean ไม่ใช้โฟม-ร้านค้าต้องขายถุงแทนแจก ฟรี

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2560 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลระยองได้มีมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ซึ่งเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันโรงพยาบาล จะมีผู้ป่วยนอกประมาณ 2,000 ราย และผู้ป่วยในอีกประมาณ 500 ราย นั่นหมายความว่า โรงพยาบาลระยองลดการใช้ถุงพลาสติกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,500 ใบ หรือราวๆ เดือนละ 7.5 หมื่นใบ

นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ก่อนที่จะเริ่มดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วนั้น ได้มีการวางแผนเตรียมการ ล่วงหน้ากว่า 3 เดือน โดยได้พูดคุยร่วมกันทั้งฝ่ายเภสัชกร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพราะขณะนั้นมีข้อกังวลว่าประชาชนอาจจะไม่พอใจหรืออาจจะต่อว่าได้ อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าประชาชนมีความเข้าใจ ส่งผลให้การดำเนินมาตรการเป็นไปได้ด้วยดีลุล่วง ช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน และทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้น

“ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ซึ่งผมว่าการลดโลกร้อนมันเป็นเทรนด์ของโลกไปแล้ว และไม่ใช่ว่าเราจะทำในโรงพยาบาลอย่างเดียว แต่ควรเป็นในระดับชุมชนแล้ว ทั้งนี้ปัจจัยความสำเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากร และความเข้าใจของพี่น้องประชาชนที่จะทำให้มันยั่งยืน" นพ.วิฑูรย์ กล่าว

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้มีทางเลือกให้ผู้รับบริการ โดยจำหน่ายถุงที่เย็บจากผ้า Non Woven ที่ใช้ห่อเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งนำมาตัดเย็บโดยเครือข่ายผู้ป่วย ชมรมฯ หรือจิตอาสาต่างๆ และนำรายได้ส่วนต่างกลับมาเข้ากองทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ถือว่าเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ซ้ำตามหลัก 3R รวมถึงมีการตั้งกล่องใส่ถุงเหลือใช้ เพื่อที่ใครมีก็สามารถนำเอามาวางแบ่งกันใช้ได้

นอกจากนี้ โรงพยาบาลระยองยังได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็น เช่น การปฏิเสธการใช้โฟมในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล รวมทั้งวางนโยบายให้ร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการจำหน่ายถุง ส่วนตัวเชื่อว่าการดำเนินนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะไปสู่ปลายทาง คือ การลด ละ เลิก ได้ในที่สุด

นพ.วิฑูรย์ กล่าวอีกว่า ทางโรงพยาบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่อง Green and Clean ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด โดยมีแผนที่จะทำใน 5 มิติ คือ Garbage การแยกและกำจัดขยะ, Restroom พัฒนาความสะอาดห้องน้ำอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน HAS, Energy ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานและศึกษาพลังงานทดแทน, Environment ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล และ Nutrition พัฒนางานโภชนาการให้ได้มาตรฐาน GMP, HACCP & ISO 22000


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://greennews.agency


×