ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ภูมิอากาศเปลี่ยนอาจทำปรสิตในสัตว์สูญพันธุ์ในอีก 53 ปี

ในวารสารความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้รายงานว่า สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ของปรสิตในสัตว์ถึง 1 ใน 3 ภายใน พ.ศ. 2613 ซึ่งการสูญพันธุ์ของปรสิตเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ โดยผลการวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่าพวกมันจะเป็นกลุ่มถูกคุกคามมากที่สุดในโลก

จริงๆ แล้วปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใครๆ ก็รังเกียจ เดียดฉันท์ เมื่อนึกถึงบรรดาพยาธิ เห็บ หมัด หรือแมลงอื่นๆ ปรสิตเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของโรคในมนุษย์และสัตว์ แต่ปรสิตบางชนิดกลับมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ป่าและรักษาพลังงานที่ไหลผ่านห่วงโซ่อาหาร และเป็นสัญลักษณ์ของระบบนิเวศที่มีสุขภาพดี นักวิจัยด้านสัตวศาสตร์และภัณฑารักษ์ของสถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลปรสิตแห่งชาติ ในการดูแลของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติสมิธโซเนียน ในสหรัฐอเมริกา ที่มีการจัดเก็บตัวอย่างปรสิตมากกว่า 20 ล้านชนิด เผยว่า การมีปรสิตจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าระบบนิเวศนั้นมีเสถียรภาพ

แต่ในอีก 53 ปีข้างหน้า ปรสิตจะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ จากการวิเคราะห์แบบจำลองคาดการณ์ความหายนะของปรสิตจาก “Red List” ที่ระบุถึงระดับการคุกคามการสูญพันธุ์ นักวิจัยสรุปว่าปรสิตจะถูกคุกคามยิ่งกว่าสัตว์ที่พวกมันอาศัยพึ่งพา ซึ่งนักชีววิทยาด้านการอนุรักษ์จำเป็นต้องหันมาสนใจมากกว่าจะมุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์เดียว เพราะสิ่งสำคัญ คือ ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศโดยรวม


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×