ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

CEO หญิงไทย ชูพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยพลังงานไทยมั่นคง ลดโลกร้อนยั่งยืน

"ซีอีโอหญิงไทย-ดร.วันดี" โชว์วิสัยทัศน์เวทีนานาชาติ ปลื้มผู้บุกเบิกพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ประสบความสำเร็จ ช่วยผลักดันไทยมีความมั่นคงพลังงาน ช่วยลดสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และช่วยจุดประกายให้เกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลกในอนาคต

เมื่อวัน 17 ม.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (16 ม.ค.) ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ.เอสพีซีจี ได้รับเกียรติจาก Dr.Nawal Al Hosany, Director of Masdar, ร่วมงาน Sustainability Week 2018 และได้รับเกียรติเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบ Final List รางวัล The Zayed Future Energy Prize 2018 ที่เมือง Abu Dhabi, United Arab Emirates

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ.เอสพีซีจี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์บนเวที Women in Sustainability, Environment and Renewable ภายใต้แนวคิด The Women of Easternisation เกี่ยวกับบทบาทสตรีไทยในการเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสตรีในภูมิภาคตะวันออกและในประเทศไทย ในฐานะนักธุรกิจสตรีที่บุกเบิก และประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทย และในประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นการนำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้า ทำให้เกิดประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอื่น ที่เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

"การลดโลกร้อนเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้นำทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยได้มีการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชัดเจน โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มของเอสพีซีจี 36 โครงการ สามารถคำนวณคาร์บอนเครดิต หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 200,000 ตันต่อปี เป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน" ซีอีโอเอสพีซีจี กล่าวด้วยความปลื้มใจ

พร้อมกันนี้ ดร.วันดี ยังได้กล่าวถึงการสวมชุดผ้าไทยสีเหลือง ที่หลายประเทศให้ความสนใจด้วยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัย และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยเอาไว้ โดยมุ่งหวังว่ารักษาภูมิปัญญางานผ้าของคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผืนผ้าเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง โดยตนในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ มีโครงการรณรงค์ให้สตรีไทยทั่วประเทศแต่งกายด้วยผ้าไทย อันเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นการเดินตามรอยพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านในการรณรงค์ให้ผ้าไทยคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

ทั้งนี้ ปี 2018 ถือเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งกล่าวคือ เป็นปีที่ครบ 10 ปี ของการก่อตั้งรางวัล The Zayed Future Energy Prize เพื่อรำลึกถึง Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan ผู้ก่อตั้งประเทศ United Arab Emirates ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการทำทุกสิ่งให้โลกมีสิ่งแวดล้อม สังคม พลังงานที่ดี และยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์โลก โดยการค้นหาผู้สมควรได้รับการยกย่องจากทั่วโลก และมอบรางวัลกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×