ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

เมื่อทะเลสูญเสียออกซิเจน สิ่งมีชีวิตจะอยู่ไม่ได้

ภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลร้ายต่อมหาสมุทร ซึ่งนักนิเวศวิทยาจากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสถาบันสมิธโซเนียนแห่งสหรัฐอเมริกา เผยว่า การที่ระดับของออกซิเจนลดลง กำลังทำให้สิ่งมีชีวิตทางทะเลจำนวนมากมายมีความเปราะบางมากขึ้น เนื่องจากออกซิเจนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิตในทะเลและมหาสมุทร ยกเว้นก็แต่จุลินทรีย์บางชนิดที่มีเพียงเล็กน้อย

ทีมของนักวิทยาศาสตร์จากองค์การสหประชาชาติรายงานว่า พบการลดลงของระดับออกซิเจน และการ ฟอกสีอย่างรุนแรงของแนวปะการังหลายพื้นที่ทั่วโลก การฟอกสีดังกล่าวเกิดจากการที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นและเข้ามากระทบกับแนวปะการังที่มีสีสันสดใส ซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ว่า ปะการังเกิดการฟอกสีจากน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติมาก แต่ในช่วงเวลานั้นอัตราการฟอกสีจะเกิดขึ้นในทุก 25-30 ปีแต่ในปี พ.ศ. 2560 ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในทุกๆ 6 ปี

สีสันความสวยงามของปะการังนั้นเกิดจากสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น โดยพวกมันจะอาศัยอยู่ภายในปะการัง ซึ่งเมื่อเกิดการฟอกสี แม้ไม่ได้เป็นการฆ่าปะการังเสียทีเดียว แต่มันจะทำให้ปะการังเจ็บป่วยอ่อนแอลงอย่างมาก


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×