ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

จะเกิดอะไร เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น 2 องศา

ตัวเลข​อุณหภูมิ​โลก​ที่​เพิ่ม​ขึ้น 1-2 องศา​เซลเซียส ไม่​ใช่​เรื่อง​ที่​มนุษย์​ควร​เพิกเฉย แต่​ยิ่ง​ทำให้​ต้อง​ตื่น ตัว​มาก​ขึ้น เพราะ​นี่​คือ​สัญญาณ​ความ​เปลี่ยนแปลง​อัน​น่า​สะพรึงกลัว​เกี่ยว​กับ​อนาคต​ของ​โลก และ​มนุษย์​จะ​ได้​รับ​ผล​กระทบ​เต็มๆ นัก​วิจัย​จาก​มหาวิทยาลัย​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ใน​เมือง​เ​สิ่นเ​จิ้น ประเทศ​จีน เผย​ว่า​หาก​อุณหภูมิ​โลก​ขยับ​ขึ้น​ถึง 2 องศา​เซลเซียส คาด​การณ์​ว่า​จะ​ทำให้​แผ่นดิน​โลก​มาก​กว่า 1 ใน 4 ประสบ​ภาวะ​แห้งแล้ง

แต่​หาก​รักษา​อุณหภูมิ​เฉลี่ย​ของ​โลก​ไว้​ที่ 1.5 องศา​เซลเซียส ก็​อาจ​ยัง​คง​รักษา​พื้นที่ 2 ใน 3 ไว้​ใช้​ประโยชน์​ได้ โดยเฉพาะ​ทาง​ตอน​ใต้ของ​ทวีป​ยุโรป ตอน​ใต้​ของ​ทวีป​แอฟริกา ทวีป​อเมริกากลาง ทวีป​ออสเตรเลีย และ​ดิน​แดน​แถบ​เอเชีย​ตะวันออก​เฉียง​ใต้ เพราะ​ความ​แห้งแล้ง​นับ​เป็น​ภัย​คุกคาม​สำคัญ​ที่​เร่ง​ทำลาย​สภาพ​แวดล้อม ทำให้​เกิด​ความ​เสื่อมโทรม​ของ​ดินจน​กลาย​เป็น​ทะเลทราย ทำให้​สูญเสีย​พืช​และ​ต้นไม้​ที่​มี​ความ​สำคัญ​ต่อ​การ​ดูด​ซับ​ก๊าซ​คาร์บอนไดออกไซด์​ใน​ขณะ​ที่​โลก​ร้อน​ขึ้น รวม​ทั้ง​เกิด​ไฟ​ป่า​และ​ส่ง​ผล​ต่อ​คุณภาพ​น้ำ​สำหรับ​ทำ​การ​เกษตร​และ​การ​บริโภค

ทีม​วิจัย ​พบ​ว่า การ​เพิ่ม​ขึ้น​ของ​อุณหภูมิ 2 องศา​เซลเซียส จะ​สามารถ​เกิด​ขึ้น​ระหว่าง​ปี พ.ศ. 2595-2613 โดย​คาด​ว่า 24-32% ของ​ผิว​ดิน​ทั้งหมด​จะ​แห้ง​ลง ทั้งนี้ การ​ทำให้​อุณหภูมิ​โลก​คง​อยู่​ที่​​  1.5  องศา​เซลเซียส​นั้น​ถูก​ระบุ​ลง​ใน​ข้อ​ตกลง​ปารีส (Paris Agreement) ซึ่ง​สมาชิก​หลาย​ประเทศ​ให้​คำมั่น​สัญญา​ใน​การ​ลด​การ​ปล่อย​ก๊าซ​เรือน​กระจก อัน​มี​สาเหตุ​จาก​การ​เปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิ​อากาศที่​เกิด​ขึ้น​จาก​การ​เผา​ไหม้​ถ่านหิน น้ำมัน และ​ก๊าซ​ธรรมชาติ


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×