ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แทบจะทุกครัวเรือน แต่เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ในอังกฤษ เผยว่า เตาอบไฟฟ้าหรือไมโครเวฟที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ นาทีและดูเหมือนไม่อันตรายนั้นกลับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์กลายเป็นก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นักวิจัยได้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในยุโรป นับตั้งแต่การผลิตเตาไมโครเวฟไปจนถูกซื้อไปใช้ งานและถูกทิ้งไปเมื่อหมดอายุ พบว่าเฉลี่ยอายุการใช้งานเพียง 8 ปี เฉพาะในอังกฤษมีการใช้เตาไมโครเวฟถึง 23 ล้านเครื่อง พบการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1,200 ล้านกิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซจากรถยนต์ 1,300 ล้านคัน และเมื่อสำรวจทั่วยุโรปพบการปล่อยของก๊าซดังกล่าวถึง 7,700 ล้านกิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ากับ รถยนต์ 6,800,000 คัน ทั้งนี้ การใช้พลังงาน 9,400,000 ล้านวัตต์ต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ ขนาดใหญ่ 3 แห่ง และการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากก็ต้องเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ก่อให้เกิดมลภาวะ ทางอากาศเพิ่มขึ้น

นักวิจัยแนะนำว่าผู้บริโภคควรใช้ไมโครเวฟอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำในการปรุง อาหาร เช่น ตั้งเวลาให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร ไม่ใช่แค่คาดเดาหรือใช้การตั้งค่าตัวเลขสูงสุดเสมอ และควรลดความถี่ในการใช้งาน เนื่องจากขั้นตอนการผลิตไมโครเวฟถือเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติถึง 20% อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้จะขายดิบ ขายดีมากกว่าเตาอบชนิดอื่นๆ โดยคาดว่าแค่ในยุโรปจะมียอดขายสูง 135 ล้านเครื่องภายในปลายทศวรรษ นี้


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×