ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      - ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

            - ข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR) พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561

      - ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

      - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Thailand – PMR CS-6 A study to propose the legal and institutional framework to support the readiness preparation for EPC scheme ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 006) ณ วันที่ 18 เมษายน 2561

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 007) ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 005) ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 004) ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 003) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

Submission deadline is 11 April 2018, 16.30

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 002) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

Submission deadline is 11 April 2018, 16.30

      - ประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 001) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

Submission deadline is 11 April 2018, 16.30


×