ปฏิทินกิจกรรม

CITC regional training on “Mitigation Mechanism and Decarbonization” and “Climate Finance” for Southeast Asian countries

ศูนย์วิชาการนานาฃาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กำหนดการอบรม CITC regional training on “Mitigation Mechanism and Decarbonization” and “Climate Finance” for Southeast Asian countries

ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561
สถานที่: Pullman Bangkok King Power Hotel

ลักษณะการอบรม: การบรรยายภาษาอังกฤษ

ภาษาที่ใช้: บรรยายภาษาอังกฤษ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : CITC regional training on “Mitigation Mechanism and Decarbonization” and “Climate Finance” for Southeast Asian countries

หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบกำหนดการอีกครั้งที่ www.citc.in.th ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนและยืนยันการเข้าร่วมอบรมก่อน
*** Free - ไม่มีค่าใช้จ่าย


×