ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

42 บริษัทยักษ์ผู้ดีคุมเข้มพลาสติก

เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยักษ์ใหญ่ในอังกฤษ รวมทั้ง บ.ค้าปลีกและน้ำอัดลม เช่น โคคา-โคลา, แอสดา, พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล, มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ ซึ่งใช้พลาสติกหีบห่อสินค้าขายในตลาดอังกฤษรวมกัน 80% ร่วมลงนามข้อตกลงใช้มาตรการต่างๆ เพื่อต่อสู้มลภาวะจากพลาสติกใน 7 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ พวกเขาจะลดการหีบห่อสินค้าด้วยพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวลง ให้ใช้พลาสติกหีบห่อที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และกำหนดให้พลาสติกหีบห่อทั้งหมดต้องใช้วัสดุรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 30%


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×