ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ทส. ชวนหน่วยงานรัฐ ‘ต้นแบบ’ ลดถุงพลาสติก เชิญร่วมกิจกรรม ‘วิ่งปันรักษ์ให้โลก’ 17 มิ.ย. นี้

ทส. รณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ชักชวนหน่วยราชการเป็นต้นแบบลดใช้โฟม-พลาสติก ด้านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ่อจัดกิจกรรม “วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018” 17 มิ.ย. นี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบ รพ.พระนครศรีอยุธยา-มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ตอนหนึ่งว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน โดยปัจจุบันมีขยะถุงพลาสติกเป็นจำนวนมาก เฉพาะปี 2559 มีขยะพลาสติกเฉลี่ยประมาณ 3.2 ล้านตัน ซึ่งจากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic หรือ disposable plastic) อาทิ ช้อม ส้อม แก้วน้ำพลาสติก

นอกจากนี้ แต่ละปีพบว่ามีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตัน ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จึงได้กำหนดประเด็นเรื่องขยะพลาสติกเป็นประเด็นหลักในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 “Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it”

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาเพื่อสร้างความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2561 มีมติให้ ทส. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ใช้วาระเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน เชิญทุกกระทรวงร่วมประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรจะเป็นต้นแบบที่ดีในการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมของประเทศ” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รวมทั้งมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ มีการประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟมจากหน่วยงานราชการทั้ง 20 กระทรวงด้วย

นายรัชฎา กล่าวอีกว่า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. นี้ จะมีกิจกรรมส่งท้ายเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 คือ กิจกรรมวิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นให้เกิดโมเดลการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการวิ่งเก็บขยะแบบ Plogging และการลดขยะพลาสติก โดยเฉพาะแก้วน้ำพลาสติก ตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าต่อไป


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://greennews.agency


×