ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

สั่งหน่วยราชการนำร่องเลิกใช้ถุงพลาสติก เตรียมถุงผ้าติดตัว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก และหน่วยงานท้องถิ่น หาแนวทางจัดการขยะพลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้ว ที่จะนำร่องเลิกการใช้ถุงพลาสติกกันแล้วในหน่วยงานราชการทุกสังกัด ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทีนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ที่จะไปใช้บริการในหน่วยงานราชการ ต้องเตรียมถุงผ้าติดตัวไปเวลาซื้อของ และปรับตัวเลิกใช้แก้ว จานชาม ช้อนพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งด้วย

นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ และสวนสัตว์ 7 แห่ง ขององค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่จะขยายผลให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ภายในมหาวิทยาลัย เลิกใช้ถุงพลาสติก ซึ่งขณะนี้ มี 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำร่องไม่ให้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ของ แต่ถ้านิสิตนักศึกษาต้องการใช้ จะต้องเสียเงินซื้อใบละ 2 บาท และเงินนี้ร้านค้าจะมอบให้แก่มหาวิทยาลัย

ในส่วนของห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต ได้ทยอยลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนเป็นให้แต้มสะสม แลกเงินสด กับลูกค้าที่ปฏิเสธถุงพลาสติก ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เช่น ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต ลูกค้าที่มาซื้อของ บอกว่าไม่เอาถุง รวมกว่า 3 แสนคน


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: http://news.ch7.com


×