ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

พัฒนาเอนไซม์เพื่อย่อยสลายพลาสติก

ปัจจุบันมีขยะพลาสติกกว่า 8,000 ล้านตัน ถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทรของโลกทุกๆ ปี จนเกิดความกังวลว่าขยะ เหล่านี้กำลังก่อมลพิษ โดยเฉพาะขยะที่มีส่วนประกอบเดิมที่ได้มาจากน้ำมันหรือซากดึกดำบรรพ์ (petroleum derived products) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาโดยการรีไซเคิลพลาสติก แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะหาหนทางที่ดีกว่า

ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพอร์ทสมัธในอังกฤษ และนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ พลังงานหมุนเวียนแห่งกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา เผยพบวิธีการกำจัดพลาสติกด้วยการใช้เอนไซม์ คือ สารอินทรีย์ประเภทโปรตีนที่มีอยู่ในพืชและสัตว์ ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีในการย่อยอาหารและการเผาผลาญ ทีมวิจัยอธิบายว่าหลังจากที่ใช้รังสีเอกซ์ที่มีพลังมหาศาลถึง 10,000 ล้านเท่า กับเอนไซม์ไอดีโอเนลลา ซากาอิเอนซิส (Ideonella sakaiensis) ซึ่งเป็นแบคทีเรียจากธรรมชาติที่ค้นพบในญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่ปีก่อน โดยสร้างแบบจำลอง 3 มิติความละเอียดสูงของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า เอนไซม์เกิดการกลายพันธุ์ และสามารถกัดกินรวมถึงย่อยพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate) หรือเรียกว่า “เพ็ท” (PET) ได้ซึ่งเป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำขวดพลาสติก

การค้นพบโดยบังเอิญครั้งนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวิธีให้เอนไซม์กินพลาสติกจะเป็นการแก้ปัญหา มลพิษเกี่ยวกับพลาสติกที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล โดยกำลังพัฒนาเอนไซม์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำปรับใช้กับอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกต่อไป


ที่มาของบทความและรูปภาพประกอบ: https://www.thairath.co.th


×