ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ผนวกแนวคิด ‘โซลาร์ฟาร์ม-พื้นที่สีเขียว’ ลอยน้ำ นวัตกรรมตอบโจทย์ระบบนิเวศ-พลังงานสะอาด

     เอสซีจี-สถานทูตดัตช์-ฉมา จับมือโชว์ต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว-ส่งเสริมพลังงานสะอาด-ฟื้นฟูระบบนิเวศ

     ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และ ฉมา บริษัทภูมิสถาปนิก โชว์แนวคิด “Innovative Floating Park” ต้นแบบการสร้างสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้นำนวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ จากเอสซีจี มาผสมผสานกับสวนลอยน้ำ เพื่อตอบโจทย์ Urban Solution ทั้งด้านพลังงานทางเลือก การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ำ โดยต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำดังกล่าว ได้ถูกจัดแสดงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงาน Bangkok Design Week 2019

     นายยศพล บุญสม Director บริษัท ฉมา จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงแรกทางฉมามีแนวคิดที่จะสร้างสวนลอยน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำ แต่ภายหลังได้ร่วมงานกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย ทำให้เกิดการต่อยอดทางความคิดจนกลายเป็น Innovative Floating Park ต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์ลอยน้ำ โดยได้ประยุกต์การออกแบบโดยใส่เรื่องพืชบำบัดน้ำที่จะช่วยฟื้นฟูระบบน้ำ รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

     ““เรามองว่าสิ่งนี้เป็น Urban Solution ที่จะทำให้คนกลับเข้ามาหาแม่น้ำมากขึ้น ในอนาคตโครงการนี้จะต่อยอดโดยผนวกเรื่องสถานที่พักผ่อน ที่นั่งเล่น รวมทั้งทางเดินบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ จึงนับเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งเรื่องพลังงานสะอาด ระบบนิเวศ และช่วยในการฟื้นฟูคุณภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนของคนเมืองได้ในอนาคต” นายยศพล กล่าว

     นายสุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director และ Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยพลิกฟื้น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกจากโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำอีกด้วย ทำให้การใช้พื้นที่บนผิวน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการผสานสองไอเดียนี้เข้าด้วยกัน และในอนาคตสามารถนำแนวคิดนี้ขยายผลต่อไปยังผืนน้ำอื่นๆ ได้อีกด้วย

     ““ประเทศไทยมีพลังงานแสงอาทิตย์มหาศาล และเป็นประเทศที่มีผิวน้ำค่อนข้างมาก ดังนั้นนวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำจึงตอบโจทย์ทั้งการเป็นพลังงานทางเลือก และการใช้พื้นที่บนผิวน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เอสซีจีได้นำความเชี่ยวชาญด้านวัสดุพอลิเมอร์และการออกแบบ โดยเลือกใช้วัสดุเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV Stabilizer ทำให้ทนทานต่อแสงแดดและรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต จึงไม่กรอบแตกง่ายเมื่ออยู่กลางแดด และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล” นายสุรชา กล่าว

     ด้าน โธมัส ฟัน เลียเว่น ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต หัวหน้าแผนกการเมืองและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสถานทูตฯ และเอสซีจี ได้มีความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด โดยในงาน Bangkok Design Week 2019 ได้มีโครงการนำร่อง Innovative Floating Park ที่เป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีที่ต่างกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและแม่น้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำให้สะอาดอย่างยั่งยืน

     

ที่มาของข่าว: https://greennews.agency/?p=18534


×