ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก​จากขยะมูลฝอย​ถึง 5.4 ล้านตัน​คาร์บอน​ไดออกไซด์​เทียบเท่า เรามาช่วยกัน​ "ลดขยะ​ ลดโลก​ร้อน"

ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก​จากขยะมูลฝอย​ถึง 5.4 ล้านตัน​คาร์บอน​ไดออกไซด์​เทียบเท่า เรามาช่วยกัน​ "ลดขยะ​ ลดโลก​ร้อน"

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปขยาย

#ลด​ก๊าซ​เรือนกระจก​ ลด​โลก​ร้อน


×