ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ตรวจพบ CO2 เพิ่มสูงสุดในประวัติศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐฯ ตรวจพบระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงสุดในประวัติศาสตร์นับแต่เริ่มบันทึก โดยพบว่า ก๊าซเรือนกระจกนี้สูงมากกว่า 415 ppm นับเป็นสัญญาณเตือนในขณะที่มนุษย์ยังคงปล่อยก๊าซชนิดนี้อย่างไม่ลดละ

ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์นี้ ถูกตรวจวัดโดยหอสังเกตการณ์มัวนาโลอา (Mauna Loa Observatory) ในฮาวาย สหรัฐฯ ซึ่งติดตามก๊าซเรือนกระจกชนิดนี้ มาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ 1950 โดยระดับล่าสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่ 415.26 ppm และเป็นครั้งแรกที่หอสังเกตการณ์แห่งนี้ตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์แบบรายวันแล้ว พบว่า มีปริมาณเกิน 415 ppm

ครั้งสุดท้ายที่ชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเท่านี้ คือ เมื่อประมาณกว่า 3 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลโลกสูงเฉลี่ยกว่าปัจจุบันหลายเมตร และบางส่วนของทวีปแอนตาร์กติกาในช่วงเวลานั้นปกคลุมไปด้วยป่า

วูล์ฟกัง ลุชท์ (Wolfgang Lucht) จากสถาบันพอตส์ดัมเพื่อการวิจัยผลกระทบจากภูมิอากาศ (Potsdam Institute for Climate Impact Research: PIK) กล่าวถึง ตัวเลขคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตรวจวัดได้ว่า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า เราไม่ได้เดินตามแนวทางที่จะพิทักษ์ภูมิอากาศเลย ตัวเลขของก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้น และเพิ่มสูงขึ้นทุกปีๆ ทั้งที่ต้องทำให้ตัวเลขนี้หยุดนิ่ง

ทว่า แทนที่ตัวเลขของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะหยุดนิ่ง แต่ก๊าซชนิดนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก 3 ชนิด ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังไต่ระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่มาของข่าว: www.mgronline.com


×