ทั่วไป

ภาพถ่ายพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2562

ภาพถ่ายพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร
"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2562

จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

    Download

        - ภาพงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมร้อยดวงใจ

        - ภาพพิธีมอบโล่/เกียรติบัตร ช่วงที่ 1

            1. ผู้รับมอบ โครงการ LCSI

            2. ผู้รับมอบ โครงการ Scale-up

            3. ผู้รับมอบ โครงการ TCOP

            4. ผู้รับมอบ โครงการ CFR

            5. ผู้รับมอบ โครงการ CFP

            6. ผู้รับมอบ โครงการ CFO

        - ภาพพิธีมอบโล่/เกียรติบัตร ช่วงที่ 2

            7. ผู้รับมอบ โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน

            8. ผู้รับมอบ โครงการ CFO อปท.

            9. ผู้รับมอบ โครงการ T-VER

            10. ผู้รับมอบ โครงการ Thailand V-ETS

            11. ผู้รับมอบ โครงการ CoolMode

            12. ผู้รับมอบ โครงการ LESS

            13. ผู้รับมอบโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน


×