ข่าวสารกิจกรรมและงานสัมมนา

รมว.ทส.ร่วมงานขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 3 และการส่งเสริมการออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ

 


×