ปฎิทินกิจกรรม

งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่ 4 และโครงการการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องดอนเมือง 1 และ 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณตุลาพร วรมิตร โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 9836


×