ข่าวสารกิจกรรมและงานสัมมนา

2nd Call for Joint Crediting Mechanism (JCM) Model Project Selection

               รัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment, Japan) เปิดรับสมัครคัดเลือกข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โปรแกรม Joint Crediting Mechanism (JCM) Model Project ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ค.ศ. 2015
                เปิดรับสมัครวันที่ 7 กันยายน 2558
                ปิดรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2558
                ประกาศผลการคัดเลือก ภายใน 1-2 เดือน หลังจากปิดการรับสมัคร
                ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
                http://gec.jp/jcm/jp/kobo/mp150907.html (เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น)
                http://gec.jp/jcm/kobo/mp150907.html (เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
                คุณธนสิทธิ์ ธรรมศิริโรจน์
                นักวิชาการชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์ อบก.
                โทร 02-1419816 อีเมล thanasit.t@tgo.or.th


×