ปฎิทินกิจกรรม

พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานที่ Weblink: http://carbonmarket.tgo.or.th/seminar/register/17/17.pnc

เนื่องจากการจัดงานในครั้งนี้ อบก. จะทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดงาน และทำการชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral)


×