ข่าวเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ประเทศไทย ปรับตัวเลขลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ในปี 2573

ประเทศไทยปรับตัวเลขลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ในปี 2573 บนเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 เดือนธันวาคมนี้ ที่ประเทศฝรั่งเศส

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับเป้าลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้ได้ร้อยละ 20 - 25 จากเดิมร้อยละ 15 ภายในปี 2573 ซึ่งต้องเสนอให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติสัปดาห์หน้า เพื่อนำตัวเลขปรับใหม่เสนอที่ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 เดือนธันวาคมนี้ ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกันนี้ยังได้พิจารณาตัวเลขลดก๊าซเรือนกระจก กลุ่มสมาชิกอาเซียน ในการแสดงเจตนารมณ์และร่วมมือลดการปล่อยอุณหภูมิโลกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งกลุ่มสมาชิกอาเซียน จะออกแถลงการณ์ร่วมกันในที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนเดือนตุลาคมนี้ ที่ประเทศเวียดนาม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำว่า แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มสมาชิกอาเซียน จะหารือร่วมกันอีกครั้งในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 27 เดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมอบให้มาเลเซียประสานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผู้กล่าวแถลงการณ์ ในนามกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบนเวทีประชุมโลกร้อน ครั้งที่ 21 ด้วย


ที่มาของบทความ: http://nwnt.prd.go.th

ที่มาของรูปภาพประกอบ: http://www.mnre.go.th


×