นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

งานด้านเทคนิคและวิชาการ

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 1. ตลาดคาร์บอนในประเทศจีน (China Carbon Market Issue #2)

E-Learning

 1. หลักสูตร E-Learning ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  • การรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (MRV Work Stream)
  • ขั้นตอนการดำเนินการเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax Work Stream)
  • ระบบการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading System: Using Market to Promote Low Emission Development)
 2. หลักสูตร E-Learning ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
  • ระบบการควบคุมสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS E-Learning Course) คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2016

การสัมมนาทางเว็บไซต์ (Webinar)

 1. การจัดสัมมนาทางเว็บไซต์ในเรื่อง แนวทางการออกแบบการรายงานผลก๊าซเรือนกระจกภาคบังคับ (Guide for Designing Mandatory Greenhouse Gas Reporting Programs) ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015
 2. การจัดสัมมนาทางเว็บไซต์ในเรื่อง การรั่วไหลของคาร์บอน (Carbon Leakage : Theory, Evidence and Policy Design) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 และ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2015

 

อ่านต่อ 1 | 2

×