บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

ประชุม COP25 มุ่งรับมือน้ำทะเลเพิ่มสูง – ช่องว่างปล่อยก๊าซคาร์บอน

ผู้นำโลก นักเคลื่อนไหว และนักวิทยาศาสตร์ จากเกือบ 200 ประเทศ เตรียมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ครั้งที่ 25 หรือ COP25 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ท่ามกลางความตระหนักถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น

อ่านต่อ right-chevron-blue

TGO EVENTS

ข่าวสาร อบก.

ดูทั้งหมด
img_app

PURCHASE

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน: การเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location แบบ Half Rack) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256201 ต.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location แบบ Half Rack) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256201 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 256225 ก.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 62

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงาน

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม