บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

YOUTUBE เอาจริง จะตัดช่องทางรายได้ยูทูเบอร์ที่แพร่ข้อมูลต่อต้านแนวคิด CLIMATE CHANGE

อ่านต่อ right-chevron-blue

TGO EVENTS

ข่าวสาร อบก.

ดูทั้งหมด
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร และผลประโยชน์ร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมาตรการ (ระยะที่ 1) (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)24 พ.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร และผลประโยชน์ร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมาตรการ (ระยะที่ 1) (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)16 พ.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ (ระยะที่ 3) (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)15 พ.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)12 พ.ย. 64

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม