บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

สะพรึง! โลกร้อน กำลังแปลงร่างจาก Climate Change เป็น Climate Crisis

ตั้งแต่อดีตมนุษยชาติไม่เคยถูกกดดันให้ยื้อยุดกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงเช่นนี้มาก่อน ถ้าเราไม่ลงมือทำอย่างเร่งด่วนเพื่อ “หยุดภาวะโลกร้อน” อาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนได้ แม้แต่ The Guardian สื่อทรงอิทธิพลของอังกฤษ เมื่อเร็วๆ นี้ ยังเปลี่ยนคำว่า Climate Change เป็น Climate Crisis หวังสะท้อนหายนะของโลกที่กำลังเกิดขึ้น ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนัก และลงมือแก้ไขอย่างจริงจังทันที แต่ในความเป็นจริง คนในสังคมอีกหลายประเทศคงมองเป็นแค่ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

อ่านต่อ right-chevron-blue

TGO EVENTS

ข่าวสาร อบก.

ดูทั้งหมด
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการ Climate Action Leader Foum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 256429 มี.ค. 64 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 256429 มี.ค. 64 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 256402 ก.พ. 64 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256312 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 256406 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ภาพฉายพลังงานของไทย (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)25 มิ.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ภาพฉายพลังงานของไทย (ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564)24 มิ.ย. 64 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 256420 พ.ค. 64

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม