บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

ปรับตัวสู้โลกร้อน เนเธอร์แลนด์ลดถนนยางมะตอย 10% ช่วยลดการดูดซับความร้อน เพิ่มต้นไม้สีเขียวแทน และให้น้ำฝนซึมลงดิน-ลดการท่วม

อ่านต่อ right-chevron-blue

TGO EVENTS

ข่าวสาร อบก.

ดูทั้งหมด
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 256309 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก . โครงการปรับปรุง และบูรณาการข้อมูลการขออนุมัติระหว่างระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ERP) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) (ระยะที่ 2)(ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)24 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุง และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)24 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการปรับปรุง และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ 2)) ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 256323 มิ.ย. 63

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม